EXPERTISE

  Mijn expertise

  Het fundament

  Zowel letterlijk als figuurlijk valt of staat het succes van een project bij het fundament. Dat is dan ook het eerste waar je bij commissioning naar kijkt: de architectuur kan nog zo fraai zijn, maar is ze ook stabiel? Een vakkundig oog, zoals dat van ET Management and Advice, is vereist zodat een pand van de kelder tot en met het dak grondig wordt geïnspecteerd op vaak ragfijne oneffenheden die nogal eens een veel groter probleem verhullen.

  Het ‘transport’

  Een gebouw ‘leeft’ dankzij het continue ‘transport’ van water, gas en lucht (ventilatie), maar een dergelijk uitgebreid netwerk van leidingen vraagt ook om een uitgebreide inspectie. Zeker als er ook nog chemische stoffen door vervoerd worden. Naar gelang de taak van elk leidingsysteem wordt elk ervan uitgebreid getest op temperatuurweerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van het materiaal, kwaliteit van doorstroming, kwaliteit van isolatie, reinigingsmogelijkheden en de status bij langdurige droogte dan wel geen gebruik van het leidingnetwerk.

  Het ‘zenuwstelsel’

  Een gebouw krijgt reuring als er mensen kunnen werken: elektriciteit kun je zien als het zenuwstelsel van een pand. Commissioning qua elektriciteit omvat twee ‘takken van sport’. Ten eerste wordt middels de zogeheten Megger-test de kwaliteit van de isolatie van het netwerk gecontroleerd door het hele gebouw. Daarnaast worden de kabels gecheckt alsmede de kabelgoten, de materialen die de kabels op hun plek houden en de manier hoe ze in het beton zijn verwerkt. In het verlengde hiervan kijkt ET Management and Advice naar de buigzaamheid van de kabels, of er met andere woorden geen knik in komt als ze doorbuigen. Ook worden de kabels van binnen geïnspecteerd op de bedrading. Extra scherp wordt er gelet op de punten in het gebouw waarbij bedradingskabels samenkomen zoals bij een meterkast, want die zijn extra kwetsbaar uit het oogpunt van (brand)veiligheid.

  De ‘botstructuur’

  Het mechanische installatiewerk geeft een gebouw een gezicht: er wordt direct of indirect geld mee verdient en maakt dat het gebouw toekomst heeft. Commissioning op mechanisch gebied houdt in een visuele inspectie van de gehele installatie en daarna een diepgaander onderzoek ervan. In brede zin houdt dat in research naar de stabiliteit en kwaliteit waar ook onderzoek bij hoort naar de herkomst van de materialen. Meer in detail betekent het controle van de boutspanning, weerbaarheid van de materialen en een checkout van elk separaat onderdeel van de installatie.

  De ‘ogen’

  Voor de veiligheid van het gebouw en de mensen die er werken zijn ‘scherpe ogen’ nodig die registreren of niets uit het lood slaat. Een grondige controle van de meetinstrumenten die worden gebruikt voor het aangeven, meten en registreren van fysieke grootheden zoals stroming, temperatuur, niveau, afstand, hoek of druk is dan ook onderdeel van commissioning. Het hoeft geen verder betoog hoe gevaarlijk een defect instrument is voor de (brand)veiligheid van een installatie en/of gebouw.