Het Werkproces

  Het werkproces van ET Management and Advice omvat vijf chronologische stappen.

  Stap 1. Controle van het ‘papierwerk’ en een eerste fysieke check

  De ingekochte materialen en het design van de nieuw- of verbouw worden gecontroleerd. Daarna worden de berekeningen rondom het ventilatiesysteem, koeling, verwarming, bekabeling, elektriciteit, wateraanvoer –afvoer en gasaansluitingen nagerekend. Maar ook het ontwerp van de CCTV, toegangscontrole, brandveiligheid en overige zwakstroominstallaties wordt getoetst aan het Programma van Eisen.
  In deze stap, Cx Level 1 worden de ingekochte componenten, bijvoorbeeld een warmtepomp, luchtbehandelingskasten, noodstroomset of een UPS middels een FAT-test in algemene zin op de technische en functionele specificaties getest zoals het is ingekocht door de opdrachtgever.
  Maar ook wordt gekeken of de documentatie wel compleet is, bijvoorbeeld, handleidingen, fabrieksspecificaties en (bouw)tekeningen. Deze stap wordt meestal onderschat, immers veelal denkt men: “dat komt later wel”. Maar besef dat Commisioning al begint bij de inkoop van componenten.

  Stap 2. ‘Koude’ commissioning

  Het pand wordt aan een nadere inspectie onderworpen. Dit betreft de controle op juiste montage en aansluiting van de betreffende componenten.  In de vaktaal PID Walk-Down genoemd.
  Belangrijk hierbij is de initiële controlevoorschriften en het opstartplan van de leverancier / fabrikant te respecteren, dit om latere discussie m.b.t. garanties te voorkomen.
  Gedurende Cx Level 2 worden ook de statische testen uitgevoerd zoals druktesten, lektesten, doormeten van kabels uitgevoerd (Megger-test) en Input/Output testen.

  Stap 3. Warme commissioning

  Gedurende Cx Level 3 worden alle controles doorlopen die noodzakelijk zijn voor een veilige opstart conform de instructies van de leverancier. Daarnaast moeten ook de Testen, Adapting en Balancing (TAB) werkzaamheden (lucht- en waterzijdig inregelen) worden uitgevoerd. Deze fase wordt ook wel Op-Start en/of Pre-Functionele test genoemd. Er wordt water op de systemen gezet, spanning op pompen, LBK’s en verdeelinrichtingen. Voorzichtig worden draaivelden en draairichtingen van motoren getest.

  Stap 4. Kritieke testfase Site Acceptance Test (SAT)

  Bij een functionele test (Cx Level 4) moeten alle componenten volledig kop-staart worden doorgetest volgens het goedgekeurde testprotocol. Als alle onderliggende testen met goed gevolg zijn afgerond, kan de SAT worden afgenomen. Door middel van de SAT wordt aangetoond dat de installaties functioneel voldoen aan de gestelde eisen. Het gebouwbeheersysteem (GBS) kan worden gebruikt om middels trending en alarmoverzichten de resultaten van de Functionele testen en de SAT vast te leggen.
  Ook kunnen proefbelastingen (load-testen) worden gebruikt om de juiste werking aan te tonen.

  Stap 5. Geïntegreerde Site Acceptance Test (i-SAT)

  Als alle functionele testen conform Cx Level 4 met goed gevolg zijn uitgevoerd, kan de geïntegreerde test plaatsvinden. De i-SAT is bedoeld om discipline overstijgende sturingen en onderlinge afhankelijkheden van verschillende installaties functioneel te testen. Denk hierbij aan sturingen van klimaatinstallaties bij brand- en ontruiming of noodstroom.

  Het Gebouwbeheersysteem (GBS) kan worden gebruikt om middels trending en alarmoverzichten de resultaten van de i-SAT vast te leggen

  Seizoensgebonden testen en nazorg

  Het is niet altijd mogelijk om een volledige test van de klimaatinstallaties te houden door het ontbreken van de juiste buitencondities. De seizoensgebonden testen worden op een later moment afgenomen en dient bij oplevering te zijn ingepland en vastgelegd wie hierbij aanwezig moeten zijn.

  Maar zelfs als alle testen feilloos zijn doorstaan is een nacontrole bittere noodzaak. Zeker als er ergens lichte twijfel over is gerezen. Hierin schuilt, naast het hoge kennisniveau en de ervaring, een belangrijke meerwaarde van ET Management and Advice: accuraat zijn tot het werk echt klaar is.