Kwartiermaker a.i. werkplannen t.b.v. Schiphol Lounge 2

Heijmans

  Heijmans heeft mij gevraagd om mee te helpen voor het uitschrijven van de Operationele Werk Plannen (OWP) voor Schiphol Lounge 2 en het uitschrijven van de testprotocollen FAT, SFAT, (SAT, ISAT, TOAT alsmede de visuele inspecties): kortom Commissioning

  Hierin wordt het navolgende omschreven:
  – Waar raken we de operatie?
  – Wat raken we?
  – Hoelang raken we de operatie?
  – Wat zijn de risico’s?
  – Wat zijn de beheersmaatregelen?
  In de plannen wordt aangegeven zowel logistiek alsmede de technische werkzaamheden
  Omdat Schiphol een 24/7 bedrijf is, vergt dit soms extra inspanning om de Operatie van Schiphol zo min mogelijk te raken.

  Commissioning.
  Het uitschrijven van alle testprotocollen voor bijvoorbeeld; Sprinkler, CV en GKW, Ventilatie, Meet en Regeltechniek, Brandbestrijdingsmiddelen, Buispost enz.
  Het commissioningstraject voor Heijmans bestaat (afhankelijk van het onderdeel) uit de volgende milestones:
  • Factory Acceptance Test (FAT)
  • In-bedrijfname (met o.a. visuele inspectie-, afpers-, spoelrapporten)
  • Site Acceptance Test (SAT)
  • (Total) Operational Acceptance Test ((T)OAT)
  • Oplevering

  Schiphol verbouwt, vernieuwt, verbindt
  De verbouwing van Lounge 2 is onderdeel van het Masterplan, een ingrijpende vernieuwing van Schiphol om de capaciteit te versterken en de efficiency en het comfort voor reizigers te vergroten. Het Masterplan behelst de realisatie van centrale security in de gehele terminal, de bouw van een nieuwe Hilton hotel, de ontwikkeling van het A-gebied aan de zuidkant van de terminal en de vernieuwing van het securityfilter in Vertrekhal 1. De bouwactiviteiten zijn gestart in juli 2013 en worden naar verwachting in 2018 afgerond.

  Jaarlijks reizen ruim 14 miljoen mensen via Lounge 2, meer dan helft stapt over op Schiphol. De totale oppervlakte op de eerste en tweede verdieping van de Lounge 2 betreft ca 16.000 m2.