Senior Adviseur

Rijksvastgoedbedrijf

  De afdeling Architectuur en Techniek adviseert over onder andere installaties in grote, complexe nieuwbouw- en renovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan kantoren, gevangenissen, rechtbanken, kazernes, musea, paleizen, luchthavens of monumenten. Dit doen we zowel voor traditionele als voor geïntegreerde contracten. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire adviesteams waarin je intensief samenwerkt.

  Opdrachtomschrijving

  Er liggen grote uitdagingen op het gebied van optimale veiligheid, technische innovatie/digitalisering en het vergaand verduurzamen van de gehele portefeuille.

  Onze adviseurs werken vanuit hun passie

  voor techniek en architectuur. In deze functie zijn dit je taken:

  • Adviseren over de elektrotechnische installaties van vastgoedobjecten.
  • Analyseren van de technische klantvraag, kritisch doorvragen en de kern van de vraag
   omschrijven.
  • Toetsen van de haalbaarheid van de beoogde projectdoelen en -resultaten.
  • Vertalen van de projectdoelen in een technisch programma van eisen, waarmee opdracht gegeven
   kan worden aan ontwerpende en uitvoerende partijen.
  • Toetsen van de kwaliteit in de ontwerp- en realisatiefase, zowel voor traditionele als voor geïntegreerde contracten en stuurt waar nodig bij.
  • Borgen van de integraliteit en raakvlakkenmanagement

  Zie voor meer info:  https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/

  Enkele projecten uitgelicht:
  https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/projecten-in-uitvoering/utrecht-herman-gorterpanden