Quality Control (QC)

Microsoft AMS08 en AMS09 - Microsoft AMS11 en AMS12

  Er wordt gecontroleerd op de kwaliteit van de materialen en het geleverde werk, of aan de technische specificaties en bouwcodes code is voldaan. QC is veel “veldwerk”, de ogen en oren van de klant en ontwerpende partij. Voldoet alles aan het ontwerp zoals de klant dit heeft gekocht?

  Quality Control is het vakgebied dat zich bezig houdt met het meten van de kenmerken van producten en diensten.

  We willen weten of de in bovenstaand voorbeeld genoemde 40 producten de specificaties hebben, zoals afgesproken met de klant.

  Dat meten, al dan niet continu, is nodig om te toetsen of grondstoffen, tussenproducten en eindproducten voldoen aan datgene wat de specificaties voorschrijven.

  Quality Control kan het best worden begrepen als een meetproces. Continu worden in de hele organisatie metingen verricht om te toetsen of producten en diensten voldoen aan wat is afgesproken met de afnemer. Ook procedures zoals klachtenmetingen en auditing horen hierbij.

  Dit vakgebied kan worden vergeleken met de metingen, die we bijvoorbeeld doen als een patiënt wordt geopereerd. Gedurende het operatieproces worden allerlei metingen verricht om te zien of de patiënt (in dit geval tevens afnemer van de dienst) het operatieproces goed doorstaat. Allerlei apparaten tonen waarden op schermen of geven signalen af, waardoor de chirurg en andere professionals kunnen zien of het proces goed verloopt. Ook de Formule 1 races leveren leuke vergelijkingen op. Tijdens de race worden data verzameld om de status van de auto en de coureur in beeld te brengen. QA en QC vullen elkaar dus aan. De één beheerst de processen, de ander controleert ze door de producten en diensten te meten. Echter, vaak rijden ze elkaar ook in de wielen, terwijl het de kunst is om elkaar te versterken.