Bertus Toering geeft gastcollege bij TVVL

  500 319 ET Management and Advice

  Een primeur en een eer tegelijkertijd: Bertus Toering, het gezicht van ET Management and Advice, mocht op 6 mei jongstleden (2022) een gastcollege geven in Woerden in het kantoor van de Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling (TVVL). Onderwerp van het college was wat het vak van Commissioning Manager (Cx-Manager) inhoudt in de praktijk.

  De cursisten volgen momenteel allemaal de opleiding tot Cx-Manager en luisterden aandachtig naar wat ‘de adelaar van Purmerend’, die zelf in 2019 de opleiding met goed gevolg voltooide, allemaal vertelde. ,,Het was een zeer inspirerende bijeenkomst”, aldus Toering. ,,Het is prachtig om te ‘werken’ met vakmensen, vooral van de interactie heb ik genoten. Als Cx-manager ben je op locatie vaak op jouw vakgebied als enige aanwezig, het gastcollege bood de kans om met collega’s in spe volop kennis te delen uit de praktijk en om met elkaar te discussiëren over de beste werkwijze.”

  Toering sprak vooral over integrale testen, soms met de pet op van testleider en soms met de pet op van Cx-Manager. De nadruk bij dit alles lag vooral op de veelzijdigheid van het werk. ,,Je moet als Cx- manager installatie-breed kennis en kunde hebben, dat wordt nog wel eens vergeten dan wel onderschat”, vertelt Toering. ,,Dat wil zeggen van gas- en waterleidingen tot de elektriciteits- en ventilatievoorzieningen. Dat houdt in de praktijk in van de sprinklerinstallatie tot die verouderde meterkast en van de ventilatiebuizen tot de modernste energiesystemen. De controles zijn dermate essentieel, net als de mensen die het werk na jouw checks moeten uitvoeren, dat je vaak direct of indirect ook wordt betrokken bij zaken als het brandveiligheidssysteem en de toegangscontrolesystemen. Als Cx-manager ben je door je knowhow namelijk poortwachter van een deugdelijk veiligheidsniveau van een gebouw in de breedste zin van het woord.”

  Meer verbinding tussen vakmensen
  In dat opzicht was het gastcollege in ander opzicht ook belangrijk: er werd niet alleen kennis gedeeld, maar ook banden werden verder aangehaald. ,,Zodat iemand, als hij of zij iets niet zeker weet, een collega kan benaderen om kennis te vergaren over een bepaald onderwerp. Veiligheid gaat voor alles en samenwerking helpt daarbij. De opleiding helpt zogezegd om van Cx-Manager een vak van meer samenwerking te maken.”

  Sterker nog, dat laatste wordt meer en meer een vereiste: commissioning wordt steeds veeleisender door toenemende regelgeving en eisen die gesteld worden. Als gevolg daarvan worden bij een project steeds meer partijen betrokken. Het kunnen samenstellen en begeleiden van een goed functionerend team is essentieel om alle commissioning-activiteiten naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. Dát is dan ook een kernonderwerp in de opleiding tot Cx-Manager, dat een vervolgcursus is die aansluit op Commissioning Specialist: de aanwezigen tijdens het gastcollege leren keuzes, die ze maken in het commissioning-proces, beter te beargumenteren en over te brengen naar anderen. Toering: ,,Ze leren competenties, zoals het samenstellen en aansturen van een team en het opzetten van een heldere en regelmatige communicatie. Allemaal zaken die helpen het commissioning-proces nog beter te laten verlopen.”

  Achtergrond van het gastcollege
  Toering is namens ET Management and Advice geregistreerd bij SERTUM, dit register geldt sinds de oprichting ervan in 2021 als kwaliteitskeurmerk voor Commissioning Specialisten en Commissioning Managers. De functionaris Commissioning Manager, die in dit register is ingeschreven beschikt over de kennis en vaardigheden om het juiste commissioning-proces en -methodiek te selecteren en de bijbehorende activiteiten te organiseren. Hij/zij is tevens het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en kan de gemaakte keuzes voor het uit te voeren proces en de bijbehorende activiteiten beargumenteren en adviseren. Via de TVVL worden er sinds enkele jaren cursussen gegeven om nieuwe vakmensen op te leiden zodat het kwaliteitsniveau, bij uitstroom door bijvoorbeeld pensionering, geborgd is. Het gastcollege had als doel vaklui van nu en de toekomst met elkaar te verbinden.

  Zelf ook een leermoment
  Het gastcollege was verder een mooi voorbeeld van kruisbestuiving van kennis en ervaringen: ,,Ik heb er zelf ook, los van het pedagogische aspect, wat van opgestoken”, vertelt Toering. ,,Een oplettende cursist attendeerde mij op mijn valkuil. Als Cx-Manager dien je je bevindingen vast te leggen en niet met oplossingen komen in je eindrapportage. Zeker als je veel ervaring hebt, ben je geneigd je advies een meer dwingend karakter mee te geven. Dat is echter iets dat niet tot de taken van een Cx-manager hoort.”

  De cursisten vertegenwoordigden stuk voor stuk al een hoog kennisniveau. Degenen die de opleiding tot Cx-Manager volgen zijn ervaren, gediplomeerde hbo-technici (minimaal zes jaar werkervaring) die werkzaam zijn bij een toonaangevend adviesbureau of installatiebedrijf, een andere aansprekende opdrachtgever of een overheidsinstantie. Tevens zijn ze reeds geregistreerd zijn bij SERTUM als Commissioning Specialist.

  Louter positieve reacties
  Het gastcollege van Bertus Toering kon rekenen op louter positieve reacties. Om er enkele uit te lichten:

  Ronald van der Neut: ,,Hey Bertus Toering, hartelijk dank voor het delen van jouw visie op het Commissioning proces. Het was een waardevolle aanvulling op de lesstof.”

  Geert-Jan Hoogendoorn: ,,Bedankt voor de enthousiaste bijdrage, volgend jaar weer?”