Commissioning kan levens redden

  1000 638 ET Management and Advice

  Regelmatig wordt aan ET Management and Advice de vraag gesteld wat commissioning is en waarom het zo belangrijk is. Als dan het antwoord komt dat commissioning levens kan redden, wordt gezicht van de zaak Bertus Toering glazig aangekeken. Niet alleen door leken maar ook in het bedrijfsleven. Commissioning is niet overal even bekend, maar feit is dat een bedrijf als ET Management de laatste poortwachter is: de daadwerkelijke laatste checks of een gebouw en installaties deugdelijk zijn, is de expertise van deze Purmerendse onderneming.

  Hoe complexer de installatie in een gebouw is, hoe meer een onderneming als ET Management and Advice haar expertise kan laten gelden, want juist dan is er een situatie dat er niet zomaar op een knop kan worden gedrukt. Je kunt het vergelijken met een vliegtuig op de startbaan: eerst moet door de piloot alle punten op de checklist afgevinkt worden, voordat hij met zijn kist de lucht in mag. Iets wat hij nauwgezet uitvoert, want dit werk is letterlijk van levensbelang.

  Hoewel het werk van ET Management and Advice voor velen abstracter overkomt, is het in de basis niet anders dan het werk van het piloot. En dan gaat het om meer dan alleen het afvinken van de checklist. Minstens zo belangrijk is dat er een precieze volgorde wordt aangehouden zodat controles en het testen van installaties in de juiste setting gebeurt. Alleen dan blijkt of alles werkt zoals het zou moeten en of de beloofde verbeteringen zijn aangebracht dan wel de documentatie op orde is (gebracht).

  Dat laatste maakt duidelijk dat commissioning meer kan zijn dan alleen een rol van ‘last man standing before kick-off’. Een verstandig bedrijf betrekt een commissioning-expert al eerder of het liefst al vanaf de start van het project erbij om ‘weeffouten’ bijtijds te detecteren en te verhelpen. Dat is niet alleen een veiliger werkproces maar scheelt namelijk uiteindelijk ook vaak geld. Dat ET Management and Advice ingeroepen wordt voor een bepaald project is namelijk een gevolg van een ervaring dat leveranciers niet voor de volle honderd procent te vertrouwen zijn. Er worden dan bijvoorbeeld goedkopere materialen gebruikt dan afgesproken hetgeen leidt tot corrosie of mechanische spanning. Of onderdelen zijn slechts steekproefsgewijs getest in plaats van allemaal onder de vereiste spanning of druk.

  Doorwrochte werkwijze
  ET Management and Advice gaat wél in dit opzicht doorwrocht en veelomvattend te werk. Zodat u als afnemer uiteindelijk over gecontroleerde en afgetekende documenten beschikt die garantieafspraken borgen. Oftewel: u beschikt over papieren die nauwgezet aantonen wat, hoe en wanneer er voor de ingebruikname getoetst is wat maakt dat u juridisch sterk staat als er een garantie geclaimd moet worden.

  Uiteraard wil iedereen het liefst een dergelijk scenario voorkomen. ET Management and Advice raadt u daarom aan om zoveel mogelijk advies in te winnen wanneer een commissioningplan wordt opgesteld. Op deze wijze kan in samenwerking met een specialist als Bertus Toering een zo accuraat mogelijk plan worden opgesteld met heldere controle- en actiepunten. Wanneer u hier bijtijds, reeds voor de bouw mee start, plukt u als ondernemer er de vruchten van wanneer na de bouw de prestaties van een installatie worden getest.

  Commissioning is altijd belangrijk, maar met name bij fabrieken in de farmaceutische industrie en bij kernenergie, dat gerelateerd is aan medische isotopen, is het vakgebied van Bertus Toering essentieel in hoofdletters geschreven. Globaal kunnen de taken in de volgende vijf stappen omschreven worden:

  Stap 1. Controle van het ‘papierwerk’ en een eerste fysieke check

  Stap 2. ‘Koude’ commissioning

  Stap 3. Warme commissioning

  Stap 4. Kritieke testfase Site Acceptance Test (SAT)

  Stap 5. Geïntegreerde Site Acceptance Test (i-SAT)

  Voor meer informatie in detail over dit werkproces, zie https://bertustoering.nl/hetwerkproces/