ET Management and Advice op herhaling bij de TVVL

  1000 638 ET Management and Advice

  ET Management and Advice mocht onlangs op herhaling: na de primeur vorig jaar mocht gezicht van de zaak Bertus Toering wederom een gastcollege geven aan ‘vakbroeders’ in Woerden in het kantoor van de Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling (TVVL). Net als vorig jaar was de rode lijn van het gastcollege wat het vak van Commissioning Manager (Cx-Manager) in de praktijk inhoudt met als belangrijkste onderwerp hoe je nu een testprotocol verzint.

  De vraag kwam naar voren naar aanleiding van een eerdere ervaring van Bertus Toering bij een installatie die isotopen afzuigt. Deze installatie was redundant uitgevoerd zodat bij uitval van één van de afzuigventilators de ander het honderd procent dient over te nemen. Dit gebeurde tijdens de test niet: de zogeheten stand-by ventilator sprong niet bij toen de ander stilviel door een foutje in de software, zo bleek achteraf. Los van de ernstige gevolgen waartoe dit in de praktijk had kunnen leiden, was voor de opdrachtgever en de betrokkenen op de werkvloer in een keer ook het nut en belang van de test zichtbaar. Commissioning bewees daarmee opnieuw haar waarde.

  Raamwerk voor testprotocol

  Terug naar de vraag, hoe verzin je nu een testprotocol dat fouten detecteert? Met bovenstaand voorbeeld als leidraad deed Bertus Toering uit de doeken welke richtlijnen hij hanteert voordat hij een dergelijk protocol op papier zet.

  1. Het begint ermee om de uitgangspunten, het zogeheten Programma van Eisen, goed door te lezen;
  2. In het verlengde hiervan: lees, in het geval waarin enkele eisen staan ten aanzien van de uitstoot van isotopen, de milieuvergunning nauwgezet door;
  3. Interview de gebruikers;
  4. Interview de eigenaar van het gebouw;
  5. Bestudeer tekeningen, P&ID’s, het Building Management System (of het gebouwbeheerssysteem) en dergelijke;
  6. Vorm een beeld van je testprotocol: wat wil je testen en spiegel dit aan de uitgangspunten;
  7. Schrijf uiteindelijk het testprotocol;
  8. Deel dit met gebruikers, de eigenaar van het gebouw en specialisten;
  9. Nadat eenieder met wie je het protocol gedeeld hebt akkoord is, maak je het testprotocol definitief;
  10. Voer de test uit en noteer je bevindingen.

  Wil jij meer weten op dit gebied of over de bredere expertise van Bertus Toering? Neem dan contact met ons op via 06-53256105.