ET poortwachter van het Rijksvastgoedbedrijf

  500 319 ET Management and Advice

  Huisvesting die kwalitatief niet alleen hoogstaand, maar ook innovatief is en ook nog eens mooi oogt. Huisvesting waarin kortom architectonische, stedenbouwkundige en energie-ambities samengesmolten worden tot onroerend goed parels. Dat is de visie van het Rijksvastgoedbedrijf en ET Management and Advice heeft de eervolle taak gekregen de gebouwen, waarmee de organisatie voornemens of reeds bezig is aan de eisen van nu te voldoen, te controleren op zowel de hoge veiligheids- als kwaliteitsnormen. Een uitdaging die ons naadloos past, want dit, een topniveau halen, is wat ET Management and Advice vanaf dag één uitdraagt.

  Tegelijkertijd houden we die typische nuchtere (Noord)-Hollandse houding: de Wolf van Winkel ‘bijt’ niet door als de gewenste innovatie van een pand niet haalbaar is. Realisme is in sommige gevallen het beste kwaliteitsbeheer. Tegelijkertijd als er een gerede kans is, dan geeft ET Management and Advice een ‘go’ aan de kantoren, gevangenissen, rechtbanken, kazernes, musea, paleizen, luchthavens of monumenten die het Rijksvastgoedbedrijf wil opwaarderen tot gebouwen van de 21e eeuw oftewel ’21.0’.

  De uitdaging van de opdrachten van deze organisatie gaat verder dan sec de panden. ET Management and Advice houdt via direct contact en indirect via inspecties toezicht op de multidisciplinaire partners. Als het gaat om de duurzame energievoorziening die in de panden moet worden geïntegreerd bijvoorbeeld.

  Deze kwaliteitscontrole begint overigens nadrukkelijk al voordat men daadwerkelijk aan het werk gaat. ET Management and Advice controleert ook vooraf de contracten, zodat partners niet alleen aan de afspraken kunnen worden gehouden maar ook of er geen dingen beloofd worden die eigenlijk niet waargemaakt kunnen worden. Dit laatste is des te belangrijker, omdat er, door de diversiteit in specialismes van bouwprojecten, meer en meer gewerkt wordt met geïntegreerde contracten in plaats van traditionele contracten. Waardoor mogelijke gebreken al tussen de regels op papier staan voordat het in de praktijk pijnlijk duidelijk wordt. ET Management and Advice voorkomt op deze manier latere problemen en forse kostenstijgingen.

  Herman Gortercomplex
  Een voorbeeld van het op grote schaal energiezuinig maken van grootschalige panden alsmede geïntegreerde contracten is het Herman Gortercomplex in Utrecht. Dit omvat drie grote kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van bijna 40.000 vierkante meter. Maar de Utrechtse uitdaging is groter: niet alleen worden de panden verduurzaamd, er wordt ook kritisch naar onder meer de elektrotechnische staat van onderhoud en de ventilatie gekeken. Voldoen deze gebouwen, die gerealiseerd zijn in de tweede helft van de jaren negentig, nog wel aan de eisen 21.0? Het antwoord daarop is in grote lijnen nee, ook al omdat het Rijksvastgoedbedrijf van de drie panden één wil maken waar 2.000 mensen dagelijks op een veilige manier moeten kunnen werken. Dit betekent de integratie van drie elektra-, ventilatie-, water- en andere voorzieningen tot één geïntegreerd systeem.
  Het is een traject van zogezegd ‘vele kilometers’, maar juist daar ligt ook een onderscheidend element van ET Management and Advice: wij doen geen water bij de wijn omdat een project lang of langer duurt. Het einddoel is heilig, door teamwork en uithoudingsvermogen. Precies datgene wat een wolf al vele duizenden jaren zo succesvol maakt kortom

  De randkaders van het project
  Om een beeld te geven aan welke eisen ET Management and Advice invulling geeft, kunt u hieronder de voorwaarden lezen die geschetst zijn voor dit project en waarvoor de ‘Wolf van Winkel’ dus uitverkoren is:
  • Adviseren over de elektrotechnische installaties van vastgoedobjecten
  • Analyseren van de technische klantvraag, kritisch doorvragen en de kern van de vraag omschrijven
  • Toetsen van de haalbaarheid van de beoogde projectdoelen en -resultaten
  • Vertalen van de projectdoelen in een technisch programma van eisen, waarmee opdracht gegeven kan worden aan ontwerpende en uitvoerende partijen.
  • Toetsen van de kwaliteit in de ontwerp- en realisatiefase, zowel voor traditionele als voor
  geïntegreerde contracten en stuurt waar nodig bij
  • Borgen van de integraliteit en raakvlakkenmanagement