Universiteitsmuseum Utrecht bewaart ‘oud’ straks beter dankzij ‘nieuw’

  500 319 ET Management and Advice

  Succes kan knellen, zelfs in een rustige omgeving als een museum. De Universiteitsmuseum Utrecht barstte door toenemende belangstelling uit zijn voegen en als gevolg daarvan werd in oktober 2019 een groots verbouwingsplan gelanceerd met als kernideeën meer ruimte creëren en van de bezoeker onderzoeker maken. Dat nadert zijn voltooiing mits alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Daar ligt de verantwoordelijkheid van ET Management & Advice dat in opdracht van Newtech BV als Commissioning Manager (Cx-Man) dit controleproces gaat leiden.

  Het gaat daarbij louter om de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie-onderdelen en niet om de bouwkundige voorzieningen. Wél hoort het opzetten van een iSAT (Intergrated Site Acceptance Test) tot de taakomschrijving, zodat het museum straks over hard- en software beschikt die niet alleen goed functioneren maar ook op de juiste wijze met elkaar geïntegreerd zijn.

  Momenteel worden de plannen in de praktijk uitgevoerd waardoor het museum gesloten is. Na de heropening zijn de grootste knelpunten opgelost wat inhoudt dat het entreegebied is vergroot, er meer ruimte is voor tentoonstellingen, de receptie en de garderobe groter zijn geworden en dat er meer toiletten zijn. Tevens wordt een deel van de kantoren bij het museum betrokken.

  Rietveldprijs
  Het is al met al een eervol project, niet alleen omdat het een kennisinstelling betreft, maar ook door de architectonische waarde van het gebouw: het monument viel in 1996 de Rietveldprijs ten deel. Om die reden is men bij de verbouwingsplannen niet over één nacht ijs gegaan: er is uitvoerig overleg aan vooraf gegaan en de plannen zijn zelfs aangepast om de unieke uitstraling nóg beter te behouden. De nadruk bij de opdracht voor ET Management & Advice ligt op de functionaliteit, zoals de temperatuur en luchtvochtigheid binnen een ruimte die binnen een bepaalde bandbreedte moeten zitten.

  Tegelijkertijd moet de veiligheid, van medewerkers, bezoekers en de unieke collectie, altijd gewaarborgd zijn; dát is ook de poortwachtersfunctie van ET Management & Advice. Denk hierbij aan de brandveiligheid in combinatie met CCTV cameratoezicht, toegangscontrolesystemen en een inbraak-meldinstallatie.

  Dinotherium en meer
  Om de waarde van de collectie te duiden: het Universiteitsmuseum Utrecht herbergt wetenschappelijke doorbraken uit het verleden van de Utrechtse universiteit en andere waardevolle historische objecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gipsel afgietsel van een Dinotherium dat één van de grootste olifantensoorten is die ooit geleefd heeft. De collectie van het museum is verplaatst naar verschillende depots binnen en buiten Utrecht, wel kun je een deel ervan online zien via www.umu.nl.

  Bij het museum ligt ook de internationaal bekende Hortus Botanicus, deze botanische tuinen met planten en bloemen van over de hele wereld horen echter niet tot de commissioning taken van ET Management & Advice.