DBCA is nu officieel een feit

  500 319 ET Management and Advice

  De stichting Dutch Building Commissioning Association (DBCA), waar ET Management and Advice bij is aangesloten, is officieel opgericht. Vorige week (eind juni 2021) werd de DBCA officieel ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Doel is nu om meer bekendheid te genereren en de stichting landelijk bekendheid te geven als de officiële vaandeldrager –en daarmee ook kwaliteitsbewaker- van commissioningdiensten en -bedrijven binnen Nederland.

  De DBCA zet deze koers uit in nauwe samenwerking met partners en stakeholders, zoals ET Management and Advice. Het gaat deels om partijen die de missie van DBCA een warm hart toedragen, maar belangrijker nog om alle commissioning-specialisten aan wie de DBCA haar status ontleent. Deze specialisten, zoals ET Management and Advice, geven de DBCA de statuur van enerzijds een instituut dat de kaders uitzet en toezicht houdt en anderzijds een rol als boegbeeld voor de vakbedrijven in het commissioningvak. Zodat de kwaliteit van gebouwprestaties, bouwprocessen, gebouwen en installaties geborgd is, maar ook kostenbesparing door beperking van faalkosten kunnen worden doorgevoerd.

  En dan zijn er nog doelen die in grote mate ideëel van aard zijn, zoals het bijdragen aan een gezonder werkklimaat, betere arbeidsprestaties en betere energieprestatie. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame samenleving.

  Sertum

  Om dit alles te bereiken heeft de Dutch Building Commissioning Association (DBCA) het initiatief genomen om te komen tot een erkend register voor de functies van Commissioning Specialist, -Manager en -Autoriteit. De registratie wordt uitgevoerd door Sertum en ET Management and Advice is sinds begin 2021 opgenomen in dit kwaliteitsbewijs voor erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed. Dat is geen sinecure: voor opname in het register Commissioning-specialist geldt het succesvol afronden van het TVVL examen Commissioning Specialist. Daarbij geldt dat resultaten uit het verleden slechts een beperkte geldigheidsduur hebben: deelnemers aan de cursus Commissioning Specialist, die het examen voldoende afronden, worden slechts een jaar opgenomen in dit nieuwe register. Oftewel: elk jaar wordt getoetst of een bedrijf nog aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Bovendien wordt het opleidingsniveau steeds fijnmaziger. Er is reeds een vervolgcursus , Commissioning  Manager, die aansluit op het examen Commissioning Specialist en de cursus Commissioning Autoriteit is in de maak.

  Wilt u meer weten? Bezoek de website DBCA