ET Management & Advice nu Sertum-geregistreerd

  500 319 ET Management and Advice

  ET Management & Advice is toegetreden tot het Sertum-register, hét kwaliteitsbewijs voor erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed. De registratie houdt in dat Bertus Toering als het gezicht van ET Management & Advice nu officieel erkend is als Commissioning Manager (Cx-Man). Daartoe toonde ET Management & Advice niet alleen afdoende kennis, ervaring en competenties aan, maar voldeed het ook met succes aan het examen dat plaatsvond bij de TVVL, het Kennisplatform Installatietechniek.

  ET Management & Advice is nu officieel bij Sertum gecertificeerd voor de volgende taakomschrijving:

  De Commissioning Manager is verantwoordelijk voor het Commissioning plan en de -rapportage. Hij/zij stuurt het Commissioning team aan bij de uitvoering van de Commissioning activiteiten. De Commissioning manager accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde Commissioning activiteiten.

  Onder deze gemene deler vallen de volgende deeltaken:

  • Adviseren over en het begroten (opstellen van de kosten) van Commissioning activiteiten in relatie tot een voorliggende situatie. Dit betreft verschillende type bouw (bestaand/nieuw), soort toepassing (kantoor, zorg, onderwijs, specifiek), omvang, etc.
  • Verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het Commissioning plan en –rapportage.
  • Organiseren van het Commissioning proces.
  • Geeft leiding aan het Commissioning team.
  • Deelname aan bouwteam vergaderingen.

  ,,Ik ben uiteraard trots erop geregistreerd te zijn bij Sertum”, verklaart Bertus Toering. Het geeft mijn bedrijf als geheel en in de dagelijkse uitdagingen nog meer glans.”

  Het is ook geen vrijblijvende registratie: om de Sertum registratie te kunnen continueren na het jaar van inschrijving is het bijhouden van de kennis noodzakelijk. Hiervoor is door Sertum, ondersteund door de Dutch Building Commissioning Association (DBCxA), een programma van Permanente Educatie (PE) in het leven geroepen. Dit verplicht ET Management & Advice tot een jaarlijkse update in kennis in wet- en regelgeving, vakinhoudelijke updates en in het verlengde hiervan het bijwonen van Intervisie-bijeenkomsten met andere commissioning-specialisten.

  Los hiervan moet een Cx-Man voldoen aan de opleidings- en ervaringscriteria, geformuleerd in het kaderdocument Maatlat voor Commissioning Functionarissen. In dat uitgebreide visiestuk, te lezen via deze link https://fhi.nl/app/uploads/sites/77/2020/11/Maatlat-Commissioning-concept.pdf, staat ook welke kennis, vaardigheden en andere competenties een commissioning-vakman moet hebben.

  U kunt het certificaat HIER bekijken.