Sleutelrol ET Management & Advice bij renovatie hoofdkantoor Shell

  500 319 ET Management and Advice

  ET Management & Advice is door Turner & Townsend, een internationaal toonaangevend bedrijf als het gaat om het verduurzamen van vastgoed, ingehuurd voor wat je met recht een kroonproject mag noemen: de transitie van het hoofdkantoor van Shell naar een aardgasvrij gebouw. Gezicht van de zaak van ET Management & Advice, Bertus Toering, is als senior adviseur ingehuurd voor drie verschillende ‘takken van sport’ waarin hij alle drie gespecialiseerd is: elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, Commissioning Manager (Cx-Man) voor alles wat met energie, water-, ventilatie- en veiligheidssystemen te maken heeft én het opzetten van de iSAT of IST (Integrated Site Test). Dat houdt in een controlesysteem waarbij aangetoond wordt dat alle hard- en (ingebedde) software naadloos op elkaar zijn aangesloten en derhalve foutloos met elkaar ‘communiceren’.

  Daarmee krijgt ET Management & Advice een sleutelrol in een project dat waarschijnlijk veel media-aandacht krijgt. De ambities voor ‘groene energie’ van Shell staan al volop in de picture, het feit dat dit top drie bedrijf van de Nederlandse economie nu voor zijn belangrijkste Nederlandse gebouw aan de Carel van Bylandtlaan 30 in Den Haag daad bij het woord voegt is een belangrijk signaal naar het land. Vooral ook omdat het hoofdkantoor van Shell een zeer fraai pand is, het werd in traditionele stijl gebouwd tussen 1915 en 1917. Daarna heeft tussen 1928 en 1930 nog een uitbreiding, onder leiding van dezelfde architecten, plaatsgevonden met twaalf vensterassen. Het is kortom een zeer aansprekend gebouw, maar ook een pand dat niet, hoe futuristisch de bijnaam C30 ook klinkt, is gebouwd voor duurzame energie. Shell gaat echter niet alleen bewijzen dat ook dit soort monumentale gebouwen kunnen worden omgeturnd, het wil tevens dat zijn hoofdkantoor de LEED-PLATINA certificering krijgt. Dit topkeurmerk is het resultaat van een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden (zie http://www.aantoonbaarduurzaambouwen.nl/gebouwen/leed/).

  Project wordt uitgebreid naar de hele campus
  Voor de duidelijkheid: de groene transitie blijft niet beperkt tot de C30. De grootschalige renovatie maakt deel uit van een groter plan waarin de gehele Shell-campus in Den Haag wordt herontwikkeld en verduurzaamd. Wel zijn de werkzaamheden aan, bij en in de C30 de eerste aanzet voor wat je een complexe en omvangrijke uitdaging mag noemen. Het doel is een aardgasvrij gebouw met aandacht voor daglicht, luchtkwaliteit en vermindering van het energieverbruik, terwijl de monumentale status ervan wordt behouden.

  Grenzen zijn reeds verlegd
  Het project heeft ertoe geleid dat reeds grenzen zijn verlegd waar men bij de renovatie van andere oude panden kan leren. Zo zijn er met het oog op de warmte-koude-opslag (WKO), de werking van de warmtepompen en de samenwerking met de Haagse stadsverwarming reeds diverse besturingsoplossingen ontwikkeld om energieverspilling tegen te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het daglichtmanagementsysteem, waarbij sensoren aan de hand van de mate van daglicht het verlichtingsniveau in het gebouw aanpassen. Oftewel: meer kunstlicht bij somber weer en korte winterdagen en minder kunstlicht bij zonnig weer en lange zomerdagen. Dit inventieve systeem leidt tot energie- en kostenbesparing.

  Afstemming per ruimte
  Hetzelfde principe wordt toegepast op de verwarmings- en ventilatie in het pand. Zowel het verwarmings-als ventilatieniveau wordt per ruimte afgestemd, afhankelijk van de bezetting in een kantoor, vergaderruimte of de kantine. Oftewel: er wordt automatisch gemonitord aan de hand van het aantal mensen in een ruimte hoe de luchtkwaliteit daar is en hoe de ventilatie daarop aangepast moet worden. Dat leidt tot zowel een gezondere werkomgeving als energiebesparing.

  Het is aan ET Management & Advice ervoor te zorgen dat alle veldcomponenten en BMS (Building Management System) zo op elkaar aangesloten en ingespeeld zijn dat warmte-, koude-, water-, ventilatie en elektriciteitssystemen foutloos werken als de renovatie is voltooid. Los daarvan heeft Bertus Toering een sleutelfunctie bij het stellen van voorwaarden, de uitrol in de praktijk en de finale testfase voordat de nieuwe duurzame energiesystemen gebouwd, geïmplementeerd en daadwerkelijk in gebruik genomen worden.

  Ook verantwoordelijk voor de veiligheidssystemen
  Aansluitend stelt hij niet alleen de kaders voor ‘het vangnet’ als een noodsituatie dreigt of zich al heeft ontvouwd, maar voert hij ook de tests uit voordat de beveiligingssystemen in gebruik worden genomen. Denk hierbij aan het CCTV-camerasysteem, de intercom en vooral ook de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie.

  Daarmee is het Shell-project ook voor ET Management & Advice een baanbrekend project waarmee wij uiteraard verguld zijn.