VU klaar gemaakt voor testen BV Cyclotrons

  500 319 ET Management and Advice

  Een eervollere opdracht bestaat er voor ET Management and Advice niet: een high tech gebouw checken dat ontworpen en gerealiseerd is met het doel zieke mensen beter te maken. En dus is ET Management and Advice trots op de opdracht van het VU Medical Center Imaging om het nieuwe onderkomen van de vier Cyclotrons van A tot Z te controleren en testen. Dat wil zeggen in algemene zin maar vooral ook door de inrichting ervan, elektronisch, gastechnisch en op water- en ventilatiegebied. Zodat dankzij ET Management and Advice straks op een veilige manier medische isotopen geproduceerd kunnen worden. Medische isotopen die broodnodig zijn om kankercellen op te sporen.

  Voor wie denkt daarvoor hebben we de kernreactor in Petten toch? Ja, dat klopt maar die bedient ziekenhuizen op een mondiaal niveau. Er bestaan namelijk twee werkwijzen voor het realiseren van medische radio-isotopen: via kernreactoren en via de Cyclotrons. Voor de productie van sommige isotopen hebben kernreactoren de voorkeur, zoals voor molybdeen-99. Voor andere is een cyclotron nodig. Daarnaast kunnen isotopen die middels Cyclotrons geproduceerd zijn niet voor dezelfde toepassingen gebruikt worden als degene die in een kernreactor zijn gerealiseerd. Medische isotopen die afgezogen worden uit de Cyclotrons zijn zogezegd kortlevend, ze moeten dus wel in of nabij een ziekenhuis geproduceerd worden. De in reactoren geproduceerde radio-isotopen zijn veel langer houdbaar: tot een week in ieder geval en soms ook nog langer. Daardoor kan ‘Petten’ aan ziekenhuizen over de hele wereld leveren en zijn de vier Cyclotrons in het VU echt alleen bedoeld voor zieken in de regio Amsterdam.

  Dat neemt niet weg dat ook bij de cyclotron-techniek een radioactief risico bestaat. Dit maakt dat de opdracht van het VU Medical Center Imaging voor ET Management and Advice een hoogmis vormt in onze orderportefeuille. Qua uitdaging, complexiteit en doelgroep is deze opdracht top of the bill en het maakt je tegelijkertijd nederig als je beseft waarom deze machines nodig zijn.

  De opdracht inhoudelijk

  De techniek waarbij de medische isotopen gerealiseerd worden, bestaat uit magneetkracht en in het verlengde hiervan deeltjesversnellers. ET Management and Advice zal dit gehele proces, van de spreekwoordelijke eerste druk op de knop tot en met de afzuiging van de isotopen en de andere laatste handelingen, in week 50 en 51 eindeloos testen en laten finetunen middels een SAT_2020. Zodat elk risico wordt uitgesloten en de BV Cyclotron volgens planning in januari 2021 kan gaan opstarten in haar nieuwe omgeving.
  De voornaamste onderdelen die getest gaan worden zijn:

  • Isotopen afzuiging
  • Drukregiem BV Cyclotron
  • BLACK OUT à BLACK START, waarbij het gehele net (preferent en niet preferent) wordt afgeschakeld respectievelijk bijgeschakeld.

  Voorafgaand van de SAT_2020 worden er diverse testen uitgevoerd op basis van functionaliteit en prestatie, de zogenaamde Functionele Testen. Verder vinden er ook SAT_testen op deelsystemen plaats. Wij stellen u in een volgend nieuwsbericht op de hoogte als alle SAT_testen goed zijn verlopen en de Cyclotrons werken zoals ze dat horen te doen.

  Vervolgopdracht

  ET Management and Advice zal overigens in 2021 in meer werkruimtes met nucleair materiaal haar commissioning-kunde en –kennis gaan uitdragen. In het voorjaar van 2021 staan namelijk controle- en testopdrachten gepland in het Dierenlab en het Radionucliden Centrum , onderdeel van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.